Związki z fluorowcami cz. II

Dotychczas otrzymano borowodorki Li, Na, K, Be, Mg, Al oraz szeregu metali ciężkich, m. in. Th i U(IV). Są one bardzo wrażliwe na działanie wody, np.: Al(Bn4)3 + 1211,0 = Al(OH)3 + 3H3B03 + 12H,.

Dzięki swym silnie redukującym własnościom znajdują one coraz szersze zastosowanie w chemii preparatywnej. Większość borowodorków ma charakter soli z tetraedrycznym anionem BH'. W innych natomiast, przede wszystkim w Be(BHi)2 i Al(BH/,)3, wiązania pomiędzy atomami metali a kompleksami BH/, mają charakter niejonowy.

Pierwsze dwa spośród wymienionych w tablicy 69 związków zostały zbadane nieco dokładniej pozostałe zachowują się na ogół podobnie.

BHg, najprostszy z otrzymanych dotychczas borowodorów, nie występuje wśród produktów działania kwasów na borek magnezowy. Powstaje obok wyższych borowodorów przez termiczny rozkład BH w 100°C w ciągu kilku godzin. Rozkład ten odbywa się również w zwykłej temperaturze, lecz powoli. Bez dostępu wody i powietrza dwuboro- wodór jest dosyć trwały. Nie jest samozapalny. Woda rozkłada go bardzo łatwo. jest głównym składnikiem surowego borowodoru. Może też być otrzymany działaniem metalicznego sodu na jododwuborowodór:

Ogrzany do 100°C rozkłada się całkowicie już po paru godzinach na dwuborowodór i wyższe borowodory. Ciekły BJłio w zetknięciu z powietrzem natychmiast się zapala. 2 wodą reaguje dość powoli w myśl reakcji (V).

Struktura borowodorów. Rozmieszczenie atomów w ezą- steezkach borowodorów zostało zbadane w ciągu ostatnich kilku lat za pomocą ugięcia promieni X oraz dyfrakcji elektronów. Budowa pierwszych dwóch borowodorów przedstawiona jest na rys. 137GL i b. Atomy

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.