Eksploatowanie soli kamiennej

Pokłady soli kamiennej eksploatowane są zazwyczaj metodami górniczymi (słynne na cały świat kopalnie Wieliczki). W Anglii postępuje się w ten sposób, że sól kamienną rozpuszcza się przez doprowadzenie wody do jej pokładów, wypompowuje otrzymaną solankę na powierzchnię ziemi, a następnie poddaje odparowaniu. W ten sam sposób otrzymuje się też sól z solanek naturalnych (tężnie w Ciechocinku). W krajach południowych wydobywa się sól z wody morskiej (południowa Francja, Hiszpania, Kalifornia) lub z wody słonych jezior (ZSRR, okolice dolnej Wołgi), poddając ją odparowaniu pod wpływem ciepła promieni słonecznych w dużych płytkich lagunach.

Chlorek sodowy tworzy bezbarwne, przezroczyste kryształy układu regularnego o gęstości 2,17 g/cm3. Krystalizuje zawsze prawie w postaci sześcianów inne formy krystaliczne występują tylko w warunkach specjalnych (np. w obecności mocznika powstają niekiedy ośmiościany).

Struktura krystaliczna NaCl przedstawia się jako regularna sieć sześcienna, której węzły obsadzone są na przemian jonami sodowymi i chlorkowymi. W ten sposób jon sodowy otoczony jest sześcioma jonami chlorkowymi i odwrotnie (rys. 76, § 99).

W pokładach soli kamiennej spotyka się niekiedy kryształy zabarwione na kolor ciemnoniebieski (m. in. w Wieliczce). Zabarwienie to pochodzi od zawartego w nich sodu w rozdrobnieniu koloidowym.

Temperatura topnienia NaCl wynosi 801°C w tej temperaturze ulatnia się on już w dostrzegalnym stopniu (prężność pary 1 mm Hg). Temperatura wrzenia leży znacznie wyżej (1440°C).

Chlorek sodowy rozpuszcza się w wodzie dość dobrze stężenie nasyconego roztworu prawie nie zależy od temperatury, jak to widać z liczb podanych w tablicy 84 (§ 315).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.