Lit i jego związki

Czołowy pierwiastek grupy litowców pod niejednym względem różni się od pozostałych członów grupy i w swych własnościach zbliża się raczej do pierwiastków grupy II, przede wszystkim do magnezu. Należy on do pierwiastków bardzo rozpowszechnionych na powierzchni ziemi, rzadko jednak występuje w większych ilościach na raz. Ważniejsze minerały litowe są to glinokrzemiany, jak spodumen LiAHOg], petalit {Li,Na)[AISi40[oj, niektóre rodzaje łyszczyków (mik), jak lepi- dolit i cynwaldyt, a oprócz tego tryfilin, LiFefPO/,), i amblygonit, LiAl(P04)F. Związki litu zostają nagromadzone przez niektóre rośliny, przede wszystkim tytoń.

Lit został odkryty przez Arfvedsona w 1817 r. W stanie metalicznym wyodrębnili go Bunsen i Mathiesen dopiero w 1855 r. przez elektrolizę stopionego bezwodnego chlorku. W ten sam sposób otrzymuje się go i obecniej dla obniżenia temperatury topnienia dodaje się do chlorku kilkanaście procent bromku.

Lit jest metalem srebrzystobiałym, znacznie twardszym od pozostałych litowców, lecz miększym od ołowiu. Jest najlżejszym spośród pierwiastków występujących w zwykłej temperaturze w stanie stałym (d = 0,534 g/cm3) i pływa nawet w nafcie. Dlatego przechowuje się go w hermetycznie zalutowanych puszkach, z których usunięto powietrze.

Pod względem chemicznym lit zachowuje się na ogół podobnie do innych litowców, wykazuje jednak znacznie mniejsze powinowactwo względem tlenu i pierwiastków elektroujemnych. Z wodą reaguje żywo, lecz nie gwałtownie. Na powietrzu w zwykłej temperaturze utlenia się dosyć wolno ogrzany powyżej temperatury topnienia (180,5°C) spala się, dając tlenek LLO, zawierający nieznaczne tylko ilości nadtlenku LiaOj. Uderzająca jest natomiast łatwość, z jaką lit reaguje z azotem. Reakcja ta przebiega już w zwykłej temperaturze, a szybko w temperaturze czerwonego żaru. W wyniku jej powstaje azotek, LiN, jako substancja stała o zielonkawym połysku metalicznym, przeświecająca rubinowoczerwono. Lit jest również jedynym litowcem, łączącym się bezpośrednio z węglem na węglik, Li2C2, a także z krzemem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.