Litowce

Rodzina litowców obejmuje 6 pierwiastków, których ważniejsze własności fizyczne podaje tablica 79. Są to wszystko typowe metale, miękkie i łatwo topliwe, odznaczające się dużą objętością atomową, a więc bardzo lekkie. Energicznie reagują z większością pierwiastków niemetalicznych. Dlatego też w przyrodzie występują zawsze w postaci związków. Wolne metale na powietrzu ulegają szybkiemu utlenieniu, rozkładają gwałtownie wodę, wydzielając wodór i tworząc wodorotlenki. Te ostatnie stanowią mocne zasady jednowartościowe, zwane alkaliami moc ich nieco wzrasta w kierunku od litu do cezu i fransu. W związkach litowce występują zawsze jako pierwiastki jednododatnie.

Podobieństwo cech chemicznych pierwiastków z rodziny litowców wynika z jednakowej budowy powłok elektronowych ich atomów wszystkie one mają po jednym elektronie walencyjnym na poziomie najwyższym i po 8 na następnym. Jedynie w atomie litu poziom drugi (licząc od zewnątrz) mieści tylko 2 elektrony. Ta różnica w budowie atomu jest też przyczyną nieco odmiennego zachowania litu w porównaniu do innych przedstawicieli tej grupy.

Również i sód wykazuje pewne odrębności, zwłaszcza gdy chodzi o rozpuszczalność niektórych soli oraz ich hydratację w stanie krystalicznym. W ten sposób charakterystyczne właściwości rodziny występują w pełni dopiero u potasu, który wraz z dalszymi pierwiastkami tworzy podrodzinę potasowców.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.