Otrzymywanie i własności metalu – cyna

Jedyną rudą cyny występującą w ilościach opłacających jej eksploatację jest tzw. kamień cynowy, czyli kasyteryt, Sn02. Spotyka się go bądź to w skałach wybuchowych, przede wszystkim granitach, bądź to w złożach wtórnych, zmieszany z dużą ilością piasku i gliny, tak

Czterobromek i czterojodek są substancjami stałymi, otrzymywanymi w sposób analogiczny do czterochlorku. Ulegają hydrolizie jeszcze łatwiej. Czterojodek w wyższej temperaturze rozkłada się częściowo na dwujodek i jod.

Spośród dwuhalogenków nieco lepiej poznany został dwuchlorek, GeCl2, powstający, jak już wspomniano, działaniem czterochlorku na german. Jest to substancja stała, na zimno prawie bezbarwna, na gorąco przybierająca zabarwienie pomarańczowożółte. Z wodą tworzy tlenek germanawy. Tlen przeprowadza go w dwutlenek i czterochlorek w myśl równania: – 2GeCla + O, = Ge02 + GeCl.

Związki z tlenem. Dwutlenek germanu, Ge02, ciężar cząst. 104,60, powstaje przez dłuższe prażenie germanu metalicznego lub jego siarczku w tlenie lub też przez utlenianie tych substancji stężonym kwasem azotowym. Jest on stały, krystaliczny, barwy białej. Znany jest w dwóch odmianach polimorficznych: jednej tetragonalnej, izomorficznej z SnC>2 (§ 255) i TiCb (§ 365), nierozpuszczalnej w wodzie i trwałej poniżej 1033°C, oraz drugiej heksagonalnej o budowie analogicznej do kwarcu, trwałej powyżej 1033°C, a w temperaturze zwykłej mogącej istnieć jedynie w stanie metatrwałym. Przejście jej w odmianę tetragonalną odbywa się jednak bardzo powoli. Odmiana heksagonalna topi się w 1115°C, Podczas oziębiania stopionego Ge02 stygnie on na masę szklistą przechodzącą jednak znacznie łatwiej w stan krystaliczny niż stopiona krzemionka.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.