Rozpuszczalność azotanu amonowego

Zależnie od temperatury, azotan amonowy występować może aż w 5 odmianach polimorficznych. Temperatury przemiany tych odmian są następujące: heksagonalna < 18 f->– «-rombowa > j)-rombowa

W 169,6°C azotan amonowy topi się, a w temperaturze nieco wyższej ulega rozpadowi na wodę i podtlenek azotu, który w ten sposób może być otrzymywany w laboratorium (por. § 176). Powyżej 250°C azotan amonowy spala się żółtym płomieniem w myśl równania: – 2NH4N03 = N, + 2 NO + 4H,0 . a w temperaturach wyższych rozpad przebiega jeszcze inaczej: – 2 NH4NOs = 2 N2 + O, 4- i HaO .

Reakcja ostatnia ma przebieg wybuchowy, dlatego azotan amonowy wchodzi w skład niektórych mieszanek wybuchowych, jak np. amatolu, składającego się z 80% NHNO! i 20% trotylu (trójnitrotoluenu). W mieszaninie z węglanem wapniowym azotan amonowy stosuje się jako nawóz mineralny.

Węglan amonowy, (NH/CO:, powstaje przez ogrzewanie węglanu wapniowego (najlepiej w postaci kredy) z siarczanem lub chlorkiem amonowym: CaC03 + (NH4)2S04 = OaS(>4 + (NH4)g0O3.

Otrzymuje się go na skalę techniczną również drogą łączenia amoniaku z dwutlenkiem węgla i parą wodną: – 2NH3 — COs – IU> (XH4),C()i. Handlowy produkt zawiera zawsze obok węglanu obojętnego także wodorowęglan, NH4HCO,I oraz karbaminian amonowy, NHiOCONH2, sól kwasu karbaminowego, którego wzór wyprowadza się ze wzoru kwasu węglowego (I) przez zastąpienie jednej grupy wodorotlenowej grupą aminową (II):

Po dłuższym działaniu amoniakiem wodorowęglan przechodzi w węglan obojętny, który na powietrzu traci amoniak (co łatwo poznać po zapachu) i odtwarza wodorowęglan. Ten ostatni w zwykłej temperaturze jest dość trwały nie wydziela amoniaku i może być przekrysta- lizowany z wody. Ogrzany do 60°C, rozpada się jednak całkowicie na amoniak, CO2 i parę wodną: NH4H0O3 = SH, i IH+ I L< >

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.