Rozpuszczalność siarczanu miedziowego – rozwinięcie

Obojętny węglan miedziowy, CuCO:b jest nieznany. Osady, powstające po dodaniu węglanu sodowego lub potasowego do roztworów soli miedziowych, są solami zasadowymi. Węglany zasadowe występują też w przyrodzie jako zielony malachit CuCO:} Cu(OH)2 i niebieski azuryt 2CuCO:j CU(OH)2, oba krystalizujące w układzie jednoskośnym. Pierwszy z nich używany jest w budownictwie ozdobnym, a także w stanie zmielonym jako farba (zieleń górska). Azuryt w wilgotnym powietrzu przechodzi stopniowo w malachit, wskutek czego stosowanie go jako farby (błękit górski) jest bardzo ograniczone.

Piękną zieloną barwą wyróżniają się arsenin miedziowy o nieco zmiennym składzie oraz sól podwójna 3Cu(As02)2 ' Cu(CH!COO)i. Związki te pod nazwami zieleni Scheelego i zieleni szwajnfurckiej używane były zwłaszcza dawniej w malarstwie. Obecnie jednak ze względu na ich silne działanie trujące, spowodowane obecnością arsenu, stosowanie ich w wielu krajach jest prawnie zakazane.

Octan miedziowy, Cu(CHjCOO)2, otrzymuje się przez rozpuszczenie tlenku miedziowego w kwasie octowym. Z roztworu krystalizuje jako jednohydrat. Mieszanina octanów zasadowych, tzw. „gryn- szpan”, znajduje zastosowanie jako farba, a także do zwalczania niektórych szkodników roślinnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.