Rozpuszczalność tlenków wapniowców cz. III

Węglany, SrCO:i i BaCOl, występują w postaci kryształów układu rombowego, izomorficznych z aragonitem. W czystej wodzie rozpuszczają się równie trudno jak węglan wapniowy: 100 g nasyconego roztworu w 18°C zawiera 1,0 mg SrCOi lub 1,72 mg BaCO,2. Nieco większa jest rozpuszczalność w obecności CO_> na skutek tworzenia się wodorowęglanów.

Na działanie wyższych temperatur węglany strontowy i barowy są znacznie odporniejsze od węglanu wapniowego. Temperatura rozkładu SrCO,j leży w 1270PC, BaCO:! — w 1360°C.

Z rozpuszczalnych soli strontu i baru najczęściej ma się do czynienia z chlorkami i azotanami. Otrzymać je można przez działanie odpowiednimi kwasami na węglany lub siarczki wapniowców. Dla otrzymywania azotanów stosuje się też reakcję wymienną chlorków z azotanem .sodowym.

Chlorek strontowy krystalizuje podobnie jak sól wapniowa jako sześciohydrat SrCl2 6H20. Zarówno ten hydrat, jak i sól bezwodna, otrzymana przez jego ogrzewanie, przyciągają wilgoć z powietrza, jednakże bez porównania słabiej niż chlorek wapniowy. W wodzie rozpuszcza się łatwo, jak również w 66°/o-owym alkoholu.

Chlorek barowy, BaCl2, ciężar cząst. 208,28, w zwykłej temperaturze krystalizuje z dwiema cząsteczkami wody, które łatwo oddaje podczas ogrzewania nieco powyżej 100°C. Rozpuszczalność jego w wodzie jest znacznie mniejsza niż chlorku strontowego. Dodatek stężonego kwasu solnego zmniejsza ją jeszcze bardziej (iloczyn rozpuszczalności). Jest też prawie nierozpuszczalny w alkoholu. Chlorek barowy jest najpospoliciej spotykanym w laboratorium preparatem barowym. Używa się go przede wszystkim do wykrywania i ilościowego oznaczania jonów SO—.

Azotan strontowy, wydzielający się w zwykłej temperaturze jako czterohydrat, Sr(NOa)2 4H20, przypomina pod wieloma względami azotan wapniowy. Różni się jednak od niego tym, że nie rozpuszcza się w bezwodnym alkoholu. Stosuje się go w pirotechnice do wyrobu czerwonych ogni sztucznych.

Azotan barowy, Ba(N03)2, rozpuszcza się w wodzie w znacznie mniejszych ilościach niż azotany pozostałych wapniowców. W 100 g wody w różnych temperaturach rozpuszczają się następujące liczby gramów azotanu barowego:

Pod względem własności chemicznych nie wyróżnia się niczym od innych azotanów. Znajduje zastosowanie do otrzymywania czystego tlenku i nadtlenku barowego, a także w pirotechnice do wyrobu ogni zielonych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.