Sole glinowe

Sole glinowe, powstające przez rozpuszczenie wodorotlenku w kwasach, odszczepiają w roztworze kation trójwartościowy Al3+. Są one bezbarwne i nietrujące. Smak mają ściągający i kwaskowy, gdyż jako sole słabej zasady ulegają w roztworze hydrolizie z odczynem kwaśnym. Zadane roztworem mocnej zasady wydzielają galaretowaty osad wodorotlenku glinowego, rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika wskutek tworzenia się glinianu.

Najpospolitszą solą glinową jest siarczan AfSO/Jj, ciężar cząst. 342,16, otrzymywany przez rozpuszczenie czystego tlenku glinowego w gorącym stężonym kwasie siarkowym. Można również użyć do tego celu naturalnego bauksytu lub nawet gliny, lecz wówczas otrzymuje się produkt zanieczyszczony związkami żelaza, od których go później trudno

Roztwory wodne siarczanu glinowego mają oćlczyn słabo kwaśny. Wykazują one zdolność rozpuszczania pewnych ilości świeżo strąconego wodorotlenku glinowego, przy czym powstaje sól zasadowa Al2(OH)2(S04)2 HH2O. Podobny skład ma też spotykany w przyrodzie minerał aluminit (websteryt) Al2(OH)4 SO4 7HoO.

Siarczan glinowy służy zwykle do otrzymywania innych preparatów glinowych. Ma on również duże znaczenie w przemyśle, a mianowicie jako substancja do klejenia papieru, w przemyśle garbarskim (w biało- skórnictwie), wreszcie jako tzw. „zaprawa” (bejca) do barwienia tkanin wełnianych i bawełnianych.

To ostatnie- zastosowanie siarczanu glinowego (oraz innych soli glinowych, jak również chromowych, żelazowych, cynowych) polega na tym, że powstający wskutek hydrolizy koloidowy wodorotlenek metalu osadza się na włóknach tkaniny, zanurzonej w roztworze soli. Gdy następnie taką „zaprawioną” tkaninę przeniesie się do roztworu pewnych barwników (które nie wykazują dużej skłonności łączenia się bezpośrednio z substancją włókna), tworzą one z osadzonym na tkaninie wodorotlenkiem glinowym (lub innego metalu) intensywnie zabarwione trwałe związki, tzw. laki, Do takich barwników zaprawowych należy m. in. alizaryna, występująca w korzeniu marzanny farbiarskiej, barwiąca bawełnę na zaprawie glinowej na kolor jaskrawoczerwony. W ostatnich czasach barwienie zaprawowe stopniowo wychodzi z użycia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.