Stopy

Stopami nazywa się jednolite mieszaniny ciekłe, złożone z dwóch lub kilku metali, oraz produkty ich zestalenia. W produktach zestalenia mogą występować agregaty, złożone z krystalitów poszczególnych składników, ich związków lub też kryształów mieszanych o niejednakowym składzie. Gałąź nauki o metalach, zajmująca się badaniem struktury wewnętrznej stopów (a także metali jednorodnych), nosi nazwę metalografii. Metalografia posługuje sic głównie następującymi metodami: 1) mikroskopowe badanie wytrawionych szlifów, 2) analiza termiczna i 3) badanie promieniami X. Obok tych metod stosuje się także badania wytrzymałości mechanicznej, przewodnictwa cieplnego i elektrycznego, potencjału normalnego i in.

– 1. Niejednolita struktura stopu występuje szczególnie wyraźnie pod wpływem trawienia wypolerowanego szlifu kwasami. Krystality o różnym składzie ulegają działaniu kwasów w niejednakowym stopniu, co szczególnie łatwo zaobserwować pod mikroskopem, rzucając na wytrawiony szlif snop światła w kierunku stycznym do powierzchni.

– 2. Metoda analizy termicznej polega na obserwacji zmian tempera' tury podczas zestalania ciekłego stopu.

Gdy się ma do czynienia z metalem jednorodnym, temperatura jego zmienia się podczas ostygania w sposób przedstawiony schematycznie na rysunku 129, linia a. Pierwsza część krzywej, tzn. odcinek AB, odpowiada oziębianiu metalu w stanie stopionym aż do temperatury o skomplikowanej budowie układu regularnego. Również i typ budowy sieci przestrzennej rtęci (w stanie stałym) nie spotyka się u żadnego innego metalu. .

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.