Tlenki i wodorotlenek potasowy

Przez spalanie potasu z dostateczną ilością tlenu lub powietrza powstaje ponadtlenek o wzorze K02, substancja stała, krystaliczna, barwy pomarańczowobrunatnej. Jak wszystkie nadtlenki litowców, K02 jest dość odporny na działanie wyższych temperatur. Natomiast w obecności substancji łatwo przyłączających tlen działa jako silny środek utleniający, reagujący znacznie energiczniej niż tlen wolny. Z kwasami tworzy nadtlenek wodoru, odpowiednią sól potasową i tlen (I):

Woda reaguje podobnie, z tą tylko różnicą, że zamiast soli powstaje wodorotlenek potasowy (II): – 2 KO + 2H,0 = 2 KOH I H3G2 4 O

Ponadtlenkowi potasowemu przypisywano dawniej wzór K2O4. Badania promieniami X wykazały jednak, że w węzłach sieci przestrzennej KO2 znajdują się na przemian jony K1 i dwuatomowe aniony Of.

Znany też jest niższy nadtlenek, K202, jest on jednak mało zbadany. Normalny tlenek potasowy, K20, może być otrzymany podobnymi sposobami jak tlenek sodowy (por. § 305). Jest to biała masa krystaliczna, utleniająca się na powietrzu na nadtlenek, a z wodą chciwie łącząca się na wodorotlenek.

Wodorotlenek potasowy, KOH, ciężar cząst. 56,108, otrzymuje się metodami analogicznymi do tych, jakie stosuje się do wytwarzania NaOH, głównie przez elektrolizę chlorku potasowego metodą przeponową, jak również przez „kaustyfikację” potażu (węglanu potasowego) wodorotlenkiem wapniowym (§ 306). Jest to biała masa krystaliczna o gęstości 2,044 g/cm:i. Topi się w 360°C, wrze w 1324°C. Wodne roztwory mają odczyn silnie zasadowy i działają jeszcze silniej żrąco, niż roztwory NaOH. Stały KOH chciwie przyciąga z powietrza wodę i C02 i łatwo rozpuszcza się w wodzie (97 g w 0°C, 178 g w 100°C w 100 g wody).

Techniczne znaczenie wodorotlenku potasowego jest daleko mniejsze niż sodowego. Główną jego ilość zużywa przemysł mydlarski. Mydła potasowe, w odróżnieniu od twardych mydeł sodowych, są miękkie, maziste (tzw. szare mydło). W laboratorium ług potasowy jest obok sodowego często stosowanym odczynnikiem, zwłaszcza w chemii organicznej ze względu na lepszą rozpuszczalność KOH w alkoholu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.