Własności i zastosowanie srebra cz. II

Fluorowce w zwykłej temperaturze reagują tylko powoli. Duże jest natomiast powinowactwo srebra do siarki. Pod wpływem siarkowodoru powierzchnia srebra powleka się czarnym nalotem siarczku srebrowego. Czernienie wyrobów srebrnych z biegiem czasu polega właśnie na tym działaniu IDS. Srebro rozpuszcza w sobie fosfor i tworzy z nim kilka związków o charakterze międzymetalicznym.

Potencjał normalny srebra względem elektrody wodorowej wynosi około 0,8 V. Jest ono więc rugowane przez wszystkie metale, stojące przed nim w szeregu napięciowym do rtęci włącznie. Samo natomiast nie jest zdolne do rugowania wodoru z kwasów. Rozpuszcza się więc jedynie w tych kwasach, które działają utleniająco, a więc w rozcieńczonym kwasie azotowym już na zimno: – 3 Ag + N03 — II P = 3 Ag” — NO – 211,0 lub też na gorąco w stężonym kwasie siarkowym: – 2 Ag + SOr -b 4II -= 2 Ag- — KO -j- 2110.

Kwasy nieutleniające, jak np. kwas solny, nie działają nań wcale. Natomiast gazowy chlorowodór w wyższej temperaturze wchodzi ze srebrem w reakcję odwracalną w myśl równania: – 2 Ag – 2IIC1(S) i2AgCl + H2 — 17 kcal.

W stanie równowagi pod ogólnym ciśnieniem 1 Atm mieszanina gazowa w 600°C zawiera 7,2% H2, w 700°C zaś — 5°/o. Zasady, nawet stopione, działają na srebro jedynie bardzo nieznacznie.

Srebro używane jest głównie do bicia bilonu, do wyrobu nakryć stołowych i innych drobnych przedmiotów użytku domowego. Czyste srebro jest do tych celów zbyt miękkie. Dlatego stosuje się je zawsze w stopie z miedzią. Zawartość srebra w stopie podawana jest jako jego „próba”, czyli zawartość czystego srebra na 1000 części stopu. Do wyżej wymienionych celów używa się zwykle srebra próby 800.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.