Wodorotlenek sodowy, NaOH cz. II

Otrzymany po odparowaniu roztworu i stopieniu bezwodny NaOH znajduje się w handlu najcze.ściej w postaci lasek, granulek lub płatków. Techniczny produkt zawiera zazwyczaj pewne ilości chlorku i węglanu. Usuwa się je przez rozpuszczenie wodorotlenku w alkoholu, w którym sole te są nierozpuszczalne.

– 2. Dawniejsza techniczna metoda fabrykacji wodorotlenku sodowego polega na działaniu mleka wapiennego {§ 291) na węglan sodowy (sodę) w roztworze wodnym. W wyniku reakcji wymiennej powstaje wodorotlenek sodowy i węglan wapniowy, który jako prawie nierozpuszczalny w wodzie wydziela się z roztworu: Oa(OH)2 -b Na2C03 = CaCOa + 2XaOH .

Po odsączeniu osadu odparowuje się pozostały roztwór do suchości, a wydzielony NaOH zostaje stopiony i wlany do form.

Proces ten, zwany kaustyfikacją sody (od greckiego zuetmzo = żrący, palący), dawniej stosowany prawie wyłącznie do otrzymywania NaOH, obecnie prowadzony jest na mniejszą skalę.

– 3. Gdy chodzi o wytworzenie w laboratorium niewielkich ilości wodorotlenku szczególnie czystego, działa się wodą na sód. Postępuje się zwykle w ten sposób, że do wygotowanej uprzednio i oziębionej wody destylowanej, znajdującej się w naczyniu srebrnym pod warstwą eteru (dla odcięcia dostępu powietrza), wrzuca się czysty metal niewielkimi kawałkami. Sód, będąc lżejszy od wody, a cięższy od eteru, zatrzymuje się na granicy obu cieczy, gdzie reaguje z wodą. Po zużyciu całej ilości metalu eter i nadmiar wody zostaje odparowany.

Wodorotlenek sodowy tworzy masę białą, krystaliczną, przeświecającą, o gęstości 2,13 g/cm3. W stanie zupełnej czystości topi się w 328°C zwykle jednak drobne ilości zanieczyszczeń obniżają jego temperaturę topnienia o około 10°C. Wrze w 1390°C, nie ulegając przy tym rozkładowi w znaczniejszym stopniu. .

W otwartym naczyniu wodorotlenek sodowy rozpływa się na skutek przyciągania z powietrza pary wodnej i COa powstaje przy tym stężony roztwór NaOH i Na2C03. W wodzie NaOH rozpuszcza się z wydzieleniem znacznych ilości ciepła (10,1 kcal na 1 g-cz. NaOH w 200g-cz. wody w 18°C) rozpuszczalność w 0°C wynosi 42 g, w 100°C — 347 g na 100 g wody. Z nasyconych roztworów wydziela się w postaci hydratów zawierających, zależnie od temperatury, od 1 do 7 cząsteczek wody. W zwykłej temperaturze 12—62°C trwały jest jednohydrat powyżej 62°C wydziela się z roztworu NaOH bezwodny. Wodorotlenek sodowy rozpuszcza się też nieco w alkoholu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.