Berylowce

Są to pierwiastki o charakterze elektrododatnim, który występuje u nich w silniejszym stopniu niż u pierwiastków grupy poprzedniej. Dotyczy to przede wszystkim cięższych przedstawicieli grupy. Natomiast czołowy pierwiastek beryl, jedyny z całej rodziny, wykazuje własności amfoteryczne i przypomina tym pierwiastki grupy III, zwłaszcza glin. Następny z kolei pierwiastek, magnez zbliża się w swoich własnościach do pierwiastków rodziny pobocznej grupy II, tak iż typowe własności rodziny występują dopiero w trzecim z kolei pierwiastku, wapniu. Tworzy on wraz z pozostałymi trzema pierwiastkami ściślejszą rodzinę wapniowców lub metali ziem alkalicznych.

Jak wynika z danych tablicy 74, u metali rodziny berylowców nie widać stopniowej zmiany własności fizycznych w miarę wzrostu liczby atomowej. Spowodowane to jest różną strukturą ich sieci przestrzen- nych w stanie stałym. Beryl i magnez tworzą sieć przestrzenną o symetrii heksagonalnej (rys. 128, § 248), wapń i stront mają sieć sześcienną z obsadzonymi środkami ścian (rys. 126), bar zaś (i prawdopodobnie rad) — również sieć sześcienną, lecz z obsadzonym środkiem przestrzennym sześcianu (rys. 127).

W związkach berylowce występują prawie zawsze jako pierwiastki dwudodatnie. Wynika to z budowy ich powłok elektronowych, zawierających na najwyższym poziomie po 2 elektrony walencyjne, a na następnych układ elektronowy, właściwy helowcowi, poprzedzającemu dany berylowiec o dwa miejsca.

Wapń i magnez należą do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych na powierzchni ziemi, stanowiąc 3,39% i 1,94% dostępnej człowiekowi materii (por. tabl. 1, § 6) i zajmując odpowiednio piąte i ósme miejsca wśród wszystkich pierwiastków. Stront, a zwłaszcza bar należą również do pierwiastków dość pospolitych beryl spotyka się już znacznie rzadziej. Rad natomiast, dość silnie promieniotwórczy, należy do pierwiastków najrzadszych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.