Chemiczna aktywność krzemu

Wolny krzem natomiast nie ma większego praktycznego znaczenia. Tworzy on kryształy układu regularnego, mające zwykle postać zdeformowanych ośmiościanów. Barwą swoją i połyskiem przypomina grafit, jest jednak o wiele twardszy, tak iż z łatwością rysuje szkło. Gęstość krzemu wynosi 2,33 g/cm3. Podobnie jak grafit przewodzi on dość dobrze prąd. elektryczny, lecz w przeciwieństwie do większości metali przewodność jego z temperaturą rośnie. Krzem topi się w 1423°C, wrze w 2630°C.

Chemiczna aktywność krzemu zależy w znacznym stopniu od sposobu jego otrzymywania i od stopnia rozdrobnienia badanego preparatu. Tak zwany krzem metaliczny, występujący w dużych dobrze uformowanych kryształach, jest w zwykłej temperaturze substancją chemicznie bierną. Nie ulega na zimno działaniu kwasów, nawet kwasu fluorowodorowego. Na gorąco spala się, lecz z trudnością. W temperaturze białego żaru łączy się jednak nie tylko z tlenem i fluorem, lecz również i z azotem, tworząc azotek, Si:!N/,. W łuku elektrycznym można też spowodować bezpośrednie łączenie się krzemu z wodorem.

Krzem rozpuszcza się w większości metali, przy czym z niektórymi z nich, jak magnez, wapń i in., tworzy związki zwane krzemkami, np. MgoSi z innymi natomiast, jak np. z glinem, powstają jedynie stopy, z których krzem wydziela się po oziębieniu w postaci krystalicznej.

Znacznie czynniejszy chemicznie jest krzem bezpostaciowy. Spala się z łatwością, rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym, ulega też działaniu wolnych fluorowców. Wszystkie odmiany krzemu rozpuszczają się w roztworach mocnych zasad, tworząc z nimi krzemiany i wydzielając wolny wodór: Si + 2OH -f HjU = Si<>3 -2H,.

Sieć krystaliczna krzemu jest w ogólnych zarysach całkiem podobna do sieci diamentu (rys. 107) różni się od niej jedynie znacznie większą odległością pomiędzy sąsiednimi atomami (2,35A wobec 1,54 A w kryształach diamentu). Zdolność atomów krzemu do łączenia się pomiędzy sobą w długie łańcuchy jest nierównie mniejsza niż u atomów węgla. Bardzo trwały jest natomiast układ atomów Si—O—Si. Skłonność atomów krzemu do łączenia się z atomami tlenu stanowi dominującą cechę w chemii tego pierwiastka.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.