Do czego używa się dużych ilości chlorku sodowego?

W stanie czystym NaCl nie jest higroskopijny. Znane powszechnie wilgnięcie soli kuchennej powoduje obecność niewielkich ilości zanieczyszczeń, przede wszystkim soli magnezowych. W temperaturze zwykłej krystalizuje z roztworu sól bezwodna w temperaturach niższych powstaje hydrat NaCl 2H2O, rozkładający się nieco powyżej 0°C.

Dużych ilości chlorku sodowego używa się jako przyprawy do potraw oraz do konserwacji produktów spożywczych. Stanowi on niezbędny składnik pożywienia człowieka, zwłaszcza w razie przewagi odżywiania roślinnego. Ilość sodu w ciele człowieka i wyższych zwierząt jest mniej więcej trzydziestokrotnie większa od ilości potasu i dla normalnego funkcjonowania organizmu stosunek ten musi być utrzymany. W przypadku przewagi pokarmu pochodzenia zwierzęcego organizm pobiera wraz z nim wystarczające ilości związków sodowych. Dlatego ludy dalekiej północy, żywiące się głównie rybami, oraz szczepy myśliwskie środkowej Afryki obchodzą się zupełnie bez soli. Nie znoszą jej też zwierzęta mięsożerne. Natomiast wraz z pokarmem roślinnym wprowadza się do organizmu duże ilości związków potasowych. Wynikający stąd niedobór związków sodowych uzupełnia się przez dodanie do potraw soli kuchennej. Tym' się tłumaczy znacznie większe zużycie soli przez ludność wiejską, odżywiającą się głównie pokarmem roślinnym, w porównaniu ze zużyciem jej w miastach. Z tego też względu dodaje się soli do pasz dla zwierząt roślinożernych.

Znacznie ważniejsze niż do celów spożywczych jest przemysłowe zastosowanie chlorku sodowego. Stanowi on główny, niemal wyłączny produkt wyjściowy do wytwarzania innych preparatów tak chlorowych, jak i sodowych. Służy więc do fabrykacji sodu (§ 304), wodorotlenku sodowego (§ 306), węglanu, czyli sody (§ 308), siarczanu (§ 310), dalej do fabrykacji chloru, kwasu solnego, podchlorynów, do mieszanin oziębiających i w. in.

Bromek sodowy, NaBr i jodek sodowy, NaJ, pod względem własności ogólnych podobne są do chlorku. Rozpuszczają się w wodzie znacznie łatwiej i już w zwykłej temperaturze krystalizują w postaci dwuhydratów. W temperaturach niższych powstają pięciohydraty. Bromek sodowy w postaci 7,58/o-owego roztworu wodnego używa się w lecznictwie jako środek na uspokojenie nerwów (tzw. „brom”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>