Halogenki typu 63×4

Trójchlorek boru, BCI3, ciężar cząst. 117,19, tworzy się przez bezpośrednie łączenie pierwiastków lub podczas przepuszczania gazowego chloru nad rozżarzoną mieszaniną trójtlenku boru z węglem: B203 + 3C + 3Cl2 = 2BC13 + 3CO .

Jest to bezbarwna ruchliwa ciecz, dymiąca na powietrzu na skutek hydrolizy: BCla -f 3 HOH H3B03 + 3HC1. Podobnie działają nań i inne związki, zawierające grupę OH, np. alkohole: BC!3 -I- 3HOC.H,. _ 3HC1 – B(OC2H5)3.

Powstają przy tym związki nazywane estrami: ciecze bezbarwne, palne, barwiące płomień na kolor zielony, jak wszystkie lotne związki boru. Z szeregiem substancji, jak PC13, NOC1 i in. trójchlorek boru tworzy związki addycyjne. Amoniak natomiast podstawia w nim atomy chloru, przy czym powstają związki aminowe, jak B(NH2)C12, B{NH2)2C1 i wreszcie B(NH2)3- Otrzymano też chloroborany o ogólnym wzorze MIBC1/1 (M1 = K, Rb, Cs). Są one znacznie mniej trwałe od odpowiednich fluor oborano w.

Trójbromek boru, BBr3 ciężar cząst. 250,57, pod względem sposobu otrzymywania i własności chemicznych jest zupełnie podobny do trójchlorku. Bromoborany nie są znane.

Trójjodek, BJ3, ciężar cząst. 391,55, w zwykłej temperaturze jest ciałem stałym, rozpuszczalnym w CS2. Otrzymuje się go przez przepuszczanie trójchlorku i jodowodoru przez rozgrzane rury: BC13 + 3HJ = BJ3 -1- 3 HC1.

Spośród halogenków typu 63X4 nieco dokładniej poznany został chlorek. Otrzymuje się go najlepiej z trójchlorku za pomocą wyładowań jarzeniowych. Tworzy ciecz wrzącą w 55°C (wartość ekstrapolowana) i krzepnącą w -98°C. Kryształy na-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.