Występowanie, otrzymywanie i własności potasu cz. II

Potas może być otrzymany podobnie jak sód przez elektrolizę jego związków w stanie stopionym (KOH, KCN). Wobec znacznie większej aktywności potasu proces jest trudniejszy do opanowania. Pewne znaczenie ma też otrzymywanie potasu metodami czysto chemicznymi, przede wszystkim działaniem karbidu na chlorek lub fluorek potasowy na gorąco: CaC2 2 KOI = CaClg + 2 C + 2 K lub krzemu na fluorek potasowy z dodatkiem tlenku wapniowego w 1150°C: – 4Ca() + 4KF f Si = Ca,Si()4 + 2CaF„ + 4K.

Sposób dawniejszy, polegający na redukcji węglanu potasowego węglem: KsCOs + 2C = 2K + 3CO ' i szybkim oziębieniu pary destylującego metalu, jest niedogodny, gdyż może przy tym powstać wybuchowy związek Ke(CO)6.

Otrzymywanie potasu ma nierównie mniejsze znaczenie niż otrzymywanie sodu. Potas jest bowiem droższy i odznacza się o wiele większą aktywnością chemiczną. Wobec zupełnie suchego tlenu zachowuje się wprawdzie opornie, ulega natomiast szybko utlenieniu w wilgotnym powietrzu. Energicznie rozkłada wodę, przy czym wydziela się tak duża ilość ciepła, że powstający wodór zapala się płomieniem barwy fiołkowej. Energicznie reaguje też potas z fluorowcami.

Izotop potasu o masie atomowej 40, którego zawartość w potasie naturalnym wynosi 0,0118%, ma bardzo słabe własności promieniotwórcze. Przeważna część atomów 40K wysyłając promienie P przemienia się w 4()Ca. Równocześnie w pewnej liczbie atomów następuje wychwyt K (§ 110) z utworzeniem izotopu wAr.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.