Ogólne własności metali

Skłonność metali do tworzenia jonów dodatnich jest znacznie większa niż u niemetali. Skłonność ta znajduje wyraz m. in. w niższej wartości potencjałów jonizacyjnych (rys. 38, § 73). Również i podczas rozpuszczania związków metali w rozpuszczalnikach o dużej stałej dielektrycznej, przede wszystkim w wodzie, metale przechodzą do roztworu w postaci jonów dodatnich. Podług N e r n s t a każdy metal w zetknięciu z roztworem elektrolitu zdradza pewną dążność przechodzenia do roztworu w postaci jonowej. Dążność tę Nernst nazywa „prężnością roz- twórczą”. Na skutek przejścia pewnej liczby jonów metalu do roztworu powstaje na granicy zetknięcia podwójna warstwa elektryczna, przy

Pierwiastki metaliczne zajmują przede wszystkim miejsca w rodzinach głównych pierwszych grup układu, a więc w rodzinach la, Ha, Ilia. Należą do nich również ostatnie pierwiastki grup dalszych, czyli IVa i Va oraz wszystkie pierwiastki rodzin dodatkowych.

O ile wśród pierwiastków niemetalicznych spotyka się substancje o własnościach bardzo rozmaitych, o tyle metale pod wieloma względami wykazują pomiędzy sobą duże podobieństwo. Od niemetali odróżniają się one już wyglądem zewnętrznym, a mianowicie charakterystycznym połyskiem, wynikającym z ich dużej zdolności odbijania promieni świetlnych. Wiąże się z tym zupełna prawie nieprzezroczystość metali nawet w postaci najcieńszych blaszek, na jakie można je rozwalcować, większość metali nie przepuszcza światła.

Z własności mechanicznych typowych metali na szczególną uwagę zasługuje ich kowalność i ciągliwość. Niektóre z nich, np. złoto, można wy walcować na tak cienkie blaszki (0,00014 mm), że przeświecają one barwą zielonkawą. Inne znów, jak srebro lub platyna, dają się wyciągnąć na drut o grubości poniżej 0,01 mm. Jeden kilometr takiego drutu srebrnego waży zaledwie niecały 1 g. Tak nadzwyczajna kowalność i ciągliwość nie jest zresztą cechą charakterystyczną wszystkich metali niektóre z nich, zwłaszcza stojące w układzie na pograniczu z niemetalami, jak np. bizmut, są tak kruche, że dają się sproszkować w moździerzu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.