Rozpuszczalność chlorków i azotanów sodowych i potasowych

Po zmieszaniu więc stężonych roztworów KCI i NaNO. na gorąco wydziela się NaCl, jako najtrudniej rozpuszczalny, i równowaga w wyżej podanej reakcji zostaje przesunięta na prawo. Po odsączeniu zaś osadu i oziębieniu roztworu krystalizuje azotan potasowy, co powoduje dalsze jeszcze przesunięcie stanu równowagi w tym samym kierunku.

Azotan potasowy jest substancją dwupostaciową, występującą zależnie od warunków powstawania w kryształach należących do różnych układów krystalograficznych. Wydzielając się z roztworów kwaśnych tworzy kryształy w kształcie romboedrów, izomorficzne z kryształami azotanu sodowego. Zwykle jednak spotyka się go w postaci dużych słupów układu rombowego (saletra pryzmatyczna). Gęstość azotanu potasowego wynosi 2,09 g/cm3. Jak podano w tablicy 84, rozpuszcza się on łatwo, zwłaszcza na gorąco. Procesowi rozpuszczania towarzyszy silne oziębienie roztworu, co stoi w zgodzie z zasadą Le Chateliera (§ 47). Wodne roztwory mają smak gorzki, chłodzący.

Azotan potasowy topi się w 336°C, a w nieco wyższej temperaturze, zwłaszcza w obecności łagodnych środków redukujących, jak metaliczny ołów, łatwo oddaje swój tlen, przechodząc w azotyn, KNO2, używany obok azotynu sodowego do fabrykacji barwników {§ 309). Stopiony azotan potasowy jest więc energicznym środkiem utleniającym, dość często stosowanym w laboratorium, zwłaszcza w mieszaninie z azotanem sodowym. Mieszanina eutektyczna tych soli składa się z 55% KNO3 i 45% NaNCb i topi się w 218°C. Jeszcze niższą temperaturę topnienia, mianowicie 120°C, wykazuje eutetyk potrójny: KNO3 (54%), NaNO-i (16%) i LiNO., (30%).

Z powodu własności utleniających azotan potasowy w mieszaninie z substancjami łatwo palnymi, jak siarka i węgiel drzewny, używany był od przeszło sześciu stuleci do wyrobu prochu strzelniczego (proch dymny). Azotan sodowy nie nadaje się do tego celu z powodu swej higroskopijności. Proch dymny, obecnie używany jedynie do napełniania nabojów myśliwskich, składa się przeciętnie z 75% saletry, 15% węgla drzewnego 1 10% siarki.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.