Siarczek cynowy, SnS2 – rozwinięcie

Spośród cynianów jedynie sole litowców rozpuszczają się w wodzie. Roztwory wykazują wskutek hydrolizy odczyn silnie zasadowy. Obok wolnej zasady zawierają one uwodniony tlenek cynowy w stanie rozproszenia koloidowego: _ [SU(OH)6]2- rr 2 OH“ + SnO 2 HaO.

Hydroliza jest tym dalej posunięta, im mniejsze jest stężenie jonów OH-. Przez dodanie kwasu lub też wprowadzenie dwutlenku węgla do roztworu cynianu tlenek cynowy strąca się w postaci obfitego bezpostaciowego osadu, zawierającego znaczne ilości wody. Taki sam osad otrzymuje się przez działanie amoniakiem na roztwór chlorku cynowego. Świeżo strącony rozpuszcza się on łatwo zarówno w mocnych zasadach, jak i w nadmiarze kwasu. Po dłuższym staniu przybiera postać wyraźnie krystaliczną. Równocześnie rozpuszczalność jego w kwasach i zasadach maleje. Badany promieniami X krystaliczny osad daje debyeogramy takie same, jak dwutlenek cyny. Dowodzi to, że Sn02, podobnie jak krzemionka, nie tworzy z wodą określonych związków, lecz zatrzymuje jedynie pewną ilość wody wskutek adsorpcji. Istnienie takich związków w świeżo strąconym osadzie bezpostaciowym nie jest jednak całkowicie wyłączone. peraturze topnienia około 60°C. W wodnych roztworach czterochlorek cyny ulega w silnym stopniu hydrolizie: SnCl4 -f 21I2i) = Sn02 + 4HC1.

Zachowuje się więc podobnie do chlorków typowych niemetali. Powstający wskutek hydrolizy, jako subtelna zawiesina, dwutlenek cyny pozostaje w roztworze koloidowym, jony zaś Cl- przyłączają się do nierozłożonego czterochlorku, tworząc aniony kompleksowe ]_SnClc]2 Odpowiedni kwas chlorocynowy może być wydzielony z roztworu w stanie krystalicznym jako sześciohydrat, HSnCls] 6H20, topiący się w 19,2cC. Znane są też sole tego kwasu, zwane chlorocynianami. Spośród nich chlorocynian amonowy, (NHISnClp], zwany solą pinkową (pink = różowy po angielsku), stosowany jest jako zaprawa w far- biarstwie (por. § 279). Dawniej stosowano do tego celu również i sam chlorek cynowy. Ten ostatni znajduje też zastosowanie do obciążania jedwabiu oraz jako katalizator w licznych syntezach organicznych. Cząsteczka SnCh, ma postać tetraedru z odległością Sn—Cl 2,31 A.

Czterobromek cyny, SnBr/„ stały w zwykłej temperaturze (tt. 33°C, tw. 203rC), sposobem otrzymywania oraz własnościami chemicznymi całkowicie przypomina czte TO chlorek. Kwas bromocynowy i bromocyniany również są znane. –

Czterojodek cyny, SnJ4l tworzy żółtobrunatne kryształy o gęstości 4,46 g/cm:J, topiące się w 146°C, wrzące w 346°C. Rozpuszcza się w wielu cieczach organicznych, ulegając częściowemu rozpadowi na SnJ2 i J2. Jodocyniany nie dają się otrzymać z roztworu wodnego, udało się jednak wykrystalizować je z alkoholu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.