Własności i zastosowania glinu

Glin (aluminium) jest metalem srebrzystobiałym, lekkim (d = 2,7 g/cm3), niezbyt twardym i odpornym na rozerwanie. Jest bardzo cią- gliwy i kowalny, daje się wyciągać w druty lub wywalcować w cieniutkie listki. Listki te, roztarte w zawiesinie olejowej na subtelny pył, służą do powlekania przedmiotów żelaznych dla nadania im ładnego wyglądu i zabezpieczenia od rdzewienia.

W temperaturze około 600°C glin staje się kruchy i może być sproszkowany. Krystalizuje w postaci sieci sześciennej z obsadzonymi środkami ścian (rys. 126).

Ważniejsze własności fizyczne metalicznego glinu podaje tablica 68, § 268. Przewodność cieplna stanowi około 66°/a przewodności miedzi, przewodność elektryczna — około 65’Vo. Liczby te odnoszą się do przewodów tej samej grubości. Jeśli jednak porównywać przewodnictwo drutów o tej samej masie, to biorąc pod uwagę przeszło trzykrotnie mniejszą gęstość glinu niż miedzi, porównanie wypadnie zdecydowanie na korzyść pierwszego. Toteż glin w nowszych czasach coraz bardziej zastępuje miedź w przewodach elektrycznych. Jest on również bardzo dobrym materiałem do wyrobu naczyń kuchennych.

Pomimo że glin wykazuje duże powinowactwo do tlenu, jednak zupełnie czysty metal w zwartych blokach na zimno nie ulega działaniu czynników atmosferycznych. Tę swoją odporność glin zawdzięcza powstawaniu na jego powierzchni cienkiej warstewki tlenku grubości poniżej ICHr mm, która chroni głębsze warstwy metalu przed utlenianiem. Natomiast zwykły glin techniczny, zwłaszcza w powietrzu wilgotnym i w wyższej temperaturze, ulega utlenieniu znacznie szybciej. Jeśli zapobiegnie się powstawaniu ochronnej warstwy tlenku, np. przez natarcie powierzchni glinu chlorkiem rtęciowym lub rtęcią, wówczas glin pod wpływem wilgoci z powietrza pokrywa się w krótkim czasie mnóstwem białych włókienek, z kształtu przypominających jak gdyby mech, a składających się z wodorotlenku glinowego. Glin w postaci amalgamatu (stopu z rtęcią) używany bywa w chemii organicznej jako silny środek redukujący. Pył glinowy, ogrzany na powietrzu, spala się z wydzieleniem znacznych ilości ciepła: – 4A1 + 302 = 2A1203 -i- 2 400,6 kcal

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.