Związki fluorowcowe cyny cztero wartościowej

Czterofluorek cyny, SnF4, powstaje przez działanie bezwodnym fluorowodorem na czterochlorek cyny w nieco podwyższonej temperaturze. Jest on bezbarwną krystaliczną masą o gęstości 4,78 g/cm3, łatwo rozpuszczalną w wodzie. Z fluorkami litowców tworzy fluorocyniany o wzorze Ml [SnFe], całkiem odpowiadające fluorokrzemianom. Z fluorkiem amonowym tworzy się ponadto sól kompleksowa o wzorze (NH4)4[SnFg],

Czterochlorek cyny, chlorek cynowy, SnCl4, ciężar cząst. 260,53, otrzymany był po raz pierwszy jeszcze przez alchemika Libaviusa w 1605 r. (stąd dawna nazwa „spiritus fumans Libavii”). Wytwarza się go przez działanie gazowym chlorem na cynę. Jest to bezbarwna ruchliwa ciecz o gęstości 2,229 g/cm3 w 20°C, dymiąca na powietrzu. Krzepnie w — 36°C, wrze w 1140. Miesza się w dowolnym stosunku z czterochlorkiem węgla i rozpuszcza w sobie takie substancje, jak fosfor, jod, także jodki arsenu, antymonu i cyny itp. W stanie bezwodnym prądu nie przewodzi. W wodzie rozpuszcza się z wydzieleniem dość znacznych ilości ciepła. Z roztworów wodnych SnCl4 wydziela się w postaci hydratów o różnej zawartości wody, zależnej od temperatury. W temperaturze pokojowej powstaje pięciohydrat SnCl4 5H20 w bezbarwnych, rozpływających się na powietrzu kryształach o tem- odmianą uwodnionego dwutlenku cyny. Ze stężonym kwasem siarkowym reakcja przebiega znacznie wolniej, wydziela się przy tym dwutlenek siarki. 4

Gotowana z roztworami mocnych zasad, cyna również przechodzi do roztworu, wydzielając wodór i tworząc aniony sześciohydroksocy- nianowe: Sn -f 4H20 -}- 2OH” = [Sn(OH}e]z + 2H. Reakcja ta dowodzi, że pomimo własności metalicznych cyna w pewnych przypadkach zachowuje się podobnie do typowych niemetali.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.