Badania budowy krystalicznej metali promieniami X

Typowe własności metali, wynikające z obecności w nich „gazu elektronowego”, są nieodłącznie związane ze stanem stałym lub ciekłym. Ogólne własności par metali nie różnią się zasadniczo od własności innych gazów. Pary metali mogą mieszać się w dowolnych stosunkach z parami innych substancji, są przepuszczalne dla promieni świetlnych, źle przewodzą5 ciepło i prąd elektryczny. Pary większości metali składają się z cząsteczek jednoatomowych. Nie jest to jednak cechą wyłączną metali. Z i jednej strony bowiem spotyka się jednoatomowe cząsteczki

Badania budowy krystalicznej metali promieniami X pokazało, że sieci przestrzenne większości metali należą do kilku zaledwie typów krystalograficznych. Najczęściej spotykane typy wymieniono niżej.

– 1. Najciaśniejszy układ o symetrii regularnej (komórka sieciowa sześcienna z obsadzonymi środkami ścian, rys, 126). Liczba koordynacji sieci przestrzennej, tj. liczba atomów otaczających każdy atom w najmniejszej odległości, wynosi tu 12. W układzie tym krystalizują: Cu, Ag, Au, Ca, Sr, Al, Pb, y-Fe, Ni, Pt i in.

– 2. Komórka sieciowa sześcienna z obsadzonym środkiem sześcianu rys. 127). Liczba koordynacji równa jest 8. Należą tu: litowce, Ba, V, Cr, W, a-Fe i in.

– 3. Najciaśniejszy układ o symetrii heksagonalnej, przedstawiony na rysunku 128. Każdy atom otoczony jest w tej samej płaszczyźnie sześcioma innymi, tworzącymi dokoła niego sześciókąt foremny. Każdy z atomów warstwy sąsiedniej umieszczony jest nad przerwą pomiędzy trzema atomami warstwy poprzedniej, W ten sposób każdy atom otoczony jest bezpośrednio 12 atomami (6 w tej samej płaszczyźnie oraz po 3 od góry i od dołu). Taką budowę sieci przestrzennej mają: Mg, Zn, Cd, Co i in.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.