Występowanie oraz własności galu i indu – rozwinięcie

Związki galu i indu, w których występują one jako pierwiastki trójwartościowe, są pod każdym względem podobne do związków glinowych. Oba tlenki Ga2C>3 (biały) i In2C>3 (żółtawy) mają charakter amfoteryczny. Wodorotlenki, strącające się po dodaniu amoniaku do roztworu odpowiedniej soli, tworzą — podobnie jak wodorotlenek glinowy — galaretowate bezpostaciowe osady, zawierające zmienne ilości wody. Rozpuszczają się one zarówno w kwasach, jak i w zasadach {wodorotlenek indowy nieco trudniej niż galowy). Sole galu, w nieco mniejszym stopniu indu ulegają w roztworze hydrolizie. Chlorek galowy jest tak samo łatwo lotny, jak AICI3 i w niezbyt wysokiej temperaturze tworzy w stanie pary cząsteczki podwójne: Ga2Cle. Siarczany tworzą ałuny, lecz jedynie z litowcami cięższymi.

Spośród związków galu i indu, wywodzących się od niższych stopni utlenienia, znane są jedynie związki z fluorowcami 1 siarkowcami oraz tlenki typu M20. Wszystkie one są dość nietrwale i skłonne do przechodzenia w związki wywodzące się od trzeciego stopnia utlenienia, działają więc silnie redukująco.

Charakterystyczna także jest dla nich reakcja, prowadząca do powstawania związków z trójwartościowym indem z równoczesnym wydzieleniem metalu, np.: – 3 InCl = IuCl3 + 2 In.

Znane są też wodorki galu i indu, otrzymywane w podobny sposób, jak wodorek glinu (§ 276). Wodorek galu o wzorze Ga2H,5 jest bezbarwną ruchliwą cieczą, krzepnącą w — 21,4°C i wrzącą w 139°C. Już powyżej 130°C zaczyna się jego rozpad na pierwiastki. Działając wodorkiem litowym na chlorek lub bromek galu w roztworze eterowym można też otrzymać galowodorek litowy, LiGaH5.

Wodorek indu, (InH3)n, podobnie jak wodorek glinu, jest silnie spolimeryzowa- i tworzy bezpostaciową białą substancję, która w 80“C rozpada się na pierwiastki.

Wobec bardzo małego rozpowszechnienia ani same metale, ani ich związki nie znalazły szerszego zastosowania. Ze względu na niską temperaturę topnienia, a dość wysoką temperaturę wrzenia metaliczny gal był proponowany zamiast rtęci jako substancja do wypełniania termometrów do wyższych temperatur. Ostatnio ind jest dodawany do niektórych stopów specjalnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

WordPress.